Soomaali / Somalsk

Faylasha la soo dejiyo

Halkan waxa aad ka soo dejisan kartaa hagaha isticmaalka agabka – Hagaha
Waxaad soo dejisan kartaa nooca afarta qaybood ee boodhka halkan – Boodhadhka Saddex-Qayb ah
Halkan waxa aad ka soo dejisan kartaa kaadhadhka wicitaanka ee ay ku jiraan boodhka – Kaadhadhka wicitaanka

Macluumaadka xiriirka: Xafiiska Takhasuska Gobolka ee Ootiisamka, ADHD iyo Tourette’s Syndrome Health Sør-East, E-mail: post.rkt@ous-hf.no
Waxa kale oo jira waxyaabo khuseeya boodhka Tourette iyo ADHD