Norsk

Plakaten med tilhørende materiell er utarbeidet for å utgjøre en støtte og et supplement i arbeidet med å formidle kjernevansker ved ASF-diagnosen etter en utredning.

Den primære målgruppen er fagpersoner med ansvar for utredning og diagnostisering av barn med ASF. Autismespekterforstyrrelse (ASF) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som viser seg ved kvalitative avvik i sosialt samspill og kommunikasjon, samt begrenset, stereotyp og repetitivt mønster av atferd og interesser. Symptomene kan vise seg i tidlig alder, men kan bli mer fremtredende ved økende alder.

Plakaten er inndelt i de hovedområdene som vil være berørt hos alle som får en diagnose innen autismespekteret;
• Sosial kommunikasjon og sosial interaksjon
• Atferd, interesser og aktiviteter

Plakaten er utarbeidet etter diagnosekriteriene slik de er fremstilt i ICD-11/DSM-5.

Materialet har i tillegg med det som kalles vanlige ledsagende utfordringer. Dette er vansker som ikke alle med ASF-diagnose er berørt av. Disse vanskene er vanlige ledsagende vansker, men ikke en del av de diagnostiske kriteriene.

Nedlastinger

Her kan du laste ned veiledningen for bruk av materiellet – Veileder

Her kan du laste ned hele autismeplakaten – Autismeplakaten

Her kan du laste ned den tre-delte versjonen av plakaten – Tredelt plakat

Her kan du laste ned samtalekortene som følger med plakaten – Samtalekort