Norsk

Formålet med autismeplakaten er å gi både visuell og skriftlig støtte til en gjennomgang av områder som er berørt når man har konkludert med en diagnose innen autismespekteret. Materiellet er også tilrettelagt for formidling av ASF–diagnoser til personer med multi-kulturell bakgrunn. 

Nedlastinger

  • Her kan du laste ned veiledningen for bruk av materiellet – Veileder
  • Her kan du laste ned hele autismeplakaten – Autismeplakaten
  • Her kan du laste ned den fire-delt versjonen av plakaten – Tre-delt plakat
  • Her kan du laste ned samtalekortene som følger med plakaten – Samtalekort

Kontaktinformasjon: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst, E-post: post.rkt@ous-hf.no

Tilsvarende materiell finnes også for touretteplakaten og ADHD