Somali / Somalisk

Boorka iyo qoraalka la socda waxaa loo diyaariyay si ay baaritaanka ka dib u noqdaan caawin dheeri ku ah warbixinta waxyaalaha ugu adag ee lagala kulmo cudurrada ASF.

Dadka koowaad ee loogu tala galay waa shaqaalaha mas’uulka ka ah baaritaanka iyo cudursheegga carruurta qaba ASF. Cudurrada khalkhalka ootismaha (ASF) waa khalkhal korriinka ku yimaada oo dhinac walba taabanaya kaas oo qofka lagu arko in uu dadka kale ka duwan yahay xag bulsho iyo xag xiriir, isaga oo qofku yeesho qaab, habdhaqan iyo xiise soo noqnoqda oo lagu yaqaanno. Calaamaduhu waxay soo bixi karaan goor hore qofka oo yar, laakiin way ka sii dari karaan marka uu qofku sii weynaadaba.

Boorku wuxuu u qaybsan yahay qaybaha guud ee saamayn doona dhammaan dadka lagu sheego noocyada ootismaha;
• Xiriirka bulshada iyo dhexgalka bulshada
• Habdhaqan, xiiso iyo firfircooni

Boorka waxaa la diyaariyey iyada oo la tixraacayo shuruudaha cudursheegga ee ku qoran ICD-11/DSM-5.

Waxaa kale oo qoraalka ku jira waxa loogu yeero dhibaatooyinka kale ee caadiyan weheliya. Kuwaas oo ah dhibaatooyin aysan la kulmin dadka ASF lagu sheego oo dhan. Dhibaatooyinkani waa kuwo cudurka la socda, laakiin kama mid ah shuruudaha cudurka.

Soo dejinta

Macluumaadka xiriirka: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst, E-post: post.rkt@ous-hf.no