Polski / Polsk

Plakat wraz z towarzyszącymi materiałami opracowano po to, by stanowił wsparcie i uzupełnienie przy przekazywaniu informacji o zaburzeniach w pracy mózgu po rozpoznaniu ASF w wyniku badań.

Główną grupą odbiorców są specjaliści odpowiedzialni za badania i diagnostykę dzieci z ASF. Spektrum autystyczne (ASF) to ogólne zaburzenie rozwojowe objawiające się jakościowymi odchyleniami w interakcji społecznej i komunikacji, a także ograniczonym, stereotypowym i powtarzalnym wzorcem zachowań oraz zainteresowań. Objawy mogą pojawić się we wczesnym wieku, ale mogą też nasilać się z wiekiem.

Plakat jest podzielony na główne obszary dotyczące każdej osoby, u której zdiagnozowano spektrum autystyczne:
• Komunikacja społeczna i interakcja społeczna
• Zachowanie, zainteresowania i zajęcia

Plakat został przygotowany zgodnie z kryteriami diagnostycznymi określonymi w ICD-11/DSM-5.

Materiały obejmują też tzw. typowe trudności towarzyszące. Są to trudności, które nie dotyczą wszystkich osób z rozpoznaniem ASF. Stanowią one trudności towarzyszące, ale nie należą do kryteriów diagnostycznych.

Pobierać

Informacje kontaktowe: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst, E-post: post.rkt@ous-hf.no