Dutch / Nederlandsk

De banner en het bijbehorende materiaal zijn ontworpen om de communicatie over de kernproblemen in verband met ASS na een diagnostisch onderzoek te ondersteunen en aan te vullen.

De primaire doelgroep zijn zorgverleners die verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en diagnosticeren van kinderen met ASS. Autismespectrumstoornis (ASS) is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich manifesteert in kwalitatieve beperkingen in sociale interactie en communicatie, samen met beperkte, stereotiepe en repetitieve patronen van gedrag en interesses. De symptomen kunnen op jonge leeftijd verschijnen, maar kunnen prominenter worden naarmate de leeftijd toeneemt.

De banner is onderverdeeld in de voornaamste gebieden die bij iedereen die een diagnose binnen het autismespectrum krijgt getroffen zijn:

  • Sociale communicatie en sociale interactie
  • Gedragingen, interesses en activiteiten

De banner is opgesteld in overeenstemming met de diagnostische criteria in ICD-11 en DSM-5.

Het materiaal omvat ook enkele vaak voorkomende bijkomende moeilijkheden. Dit zijn problemen waar niet alle mensen met een diagnose van ASS last van hebben. Het zijn vaak voorkomende bijkomende moeilijkheden, maar maken geen deel uit van de diagnostische criteria.

Downloaden

Contactgegevens: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst, E-post: post.rkt@ous-hf.no